Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

 

Kierownik Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Szanowni Mieszkańcy

W związku z Uchwałą Nr VII/57/2019 Rada Miasta Nowego Sącza w dniu 29.01.2019 r., uchyliła wcześniejszą uchwałę o przejęciu obowiązków w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały tj. od dnia 25.02.2019 r. obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe „powraca" do właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości indywidualnie zgłaszają do przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia konieczność opróżnienia zbiornika na nieczystości ciekłe i indywidualnie ustalają koszt takiej usługi.

Możliwe jest natomiast podpisywanie indywidualnych umów dotyczących odbioru nieczystości płynnych pomiędzy Spółką NOVA a mieszkańcami lub innymi firmami prowadzącymi analogiczną działalność. Informacje na temat można uzyskać pod nr. tel. 18 440 03 05 w godzinach 7 - 15 od poniedziałku do piątku. 

Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

 

Przedstawiciel Handlowy/Specjalista ds. Odpadów – branża gospodarki odpadami

W związku z uchyleniem Uchwały nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 maja 2017 r. Spółka NOVA informuje o możliwości wywozu nieczystości ciekłych wg poniższych stawek:

 

CENNIK JEDNORAZOWEJ USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH:

Odbiór i transport nieczystości ciekłych: *

Lp.

Ilość m3

Cena netto

Cenna brutto

1

do 4 m3 (miejsca trudno dostępne – traktor)

300,00 zł

324,00 zł

2

do 5 m3  

120,00 zł

129,60 zł

3

od 5,1 m3 do 8 m3

190,00 zł

205,20 zł

 

Objaśnienia:

 

* Ceny w odległości do 15 km od Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Tarowska 120 w Nowym Sączu.

   W przypadku odległości powyżej 15 km, dodatkowa opłata 30,00 zł netto do jednego kursu.

CIEKAWOSTKI

BIP