Zasadniczym celem działalności Spółki  jest prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami obejmującej zbiórkę odpadów, segregację, odzysk i zagospodarowanie odpadów deponowanych na składowisku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego. Działania Spółki zmierzają do  tworzenia   mocnej podstawy   do budowy zrównoważonego rozwoju  społeczno-gospodarczego lokalnej społeczności opartego na partnerstwie i wiedzy  ekologicznej.

Biuro Osługi Klienta
18-449-10-60
W dniach 17.02 - 19.02.2015 r. w Krynicy Zdrój, odbędzie się XXV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowe „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, organizowana przez Abrys.
Spółka NOVA jest zaangażowana w współpracę w jej organizacji oraz będzie gościć uczestników konferencji na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu.
Więcej informacji o programie  konferencji  oraz o warunkach w niej uczestnictwa, znajda Pa
ństwo na stronie internetowej organizatora: http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje