Zakończyła się XII edycja akcji „Zbierasz zużyte baterie - chronisz środowisko”, organizowana przez Spółkę NOVA, we współpracy z Wydziałem Środowiska oraz Wydziałem Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

 


 

Akcja, kierowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Nowego Sącza, organizowana jest od 12 lat. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczniów i przedszkolaków zaangażowanych w zbieranie baterii oraz ilość zebranych zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. 

Podczas uroczystej gali podsumowującej akcję, która odbyła się 14 czerwca w sądeckim ratuszu, nagrody wręczał dzieciom sekretarz Miasta Nowego Sącza Piotr Lachowicz, prezes spółki NOVA Krzysztof Krawczyk oraz dyrektor Wydziału Środowiska Grzegorz Tabasz. 

W dniach 13-14 kwietnia 2019 r. NOVA sp. z.o.o. uczestniczyła w II Sądeckich Targach Ogrodniczych w Nowym Sączu organizowanych przez Fundację Sądecką.
Licznie odwiedzający stoisko mieszkańcy oraz goście, mieli możliwość zapoznania się
z szeroką ofertą usług świadczonych przez miejską spółkę.

            Patronat Honorowy nad II Sądeckimi Targami Ogrodniczymi objęli marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel i starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Wśród innych wiodących firm, Nova sp z.o.o. była jednym z głównych partnerów Targów.

Szanowni Mieszkańcy

W związku z Uchwałą Nr VII/57/2019 Rada Miasta Nowego Sącza w dniu 29.01.2019 r., uchyliła wcześniejszą uchwałę o przejęciu obowiązków w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały tj. od dnia 25.02.2019 r. obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe „powraca" do właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości indywidualnie zgłaszają do przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia konieczność opróżnienia zbiornika na nieczystości ciekłe i indywidualnie ustalają koszt takiej usługi.

Możliwe jest natomiast podpisywanie indywidualnych umów dotyczących odbioru nieczystości płynnych pomiędzy Spółką NOVA a mieszkańcami lub innymi firmami prowadzącymi analogiczną działalność. Informacje na temat można uzyskać pod nr. tel. 18 400 03 05 w godzinach 7 - 15 od poniedziałku do piątku. 

Wszystkie aktualności »

CIEKAWOSTKI

BIP