Technologia Bio innovation™, autorski produkt inżynierów z nowosądeckiej spółki NOVA, została nagrodzona złotym medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Bio innovation™ służy optymalizacji procesów przetwarzania i odzysku odpadów ulegających biodegradacji, czyli takich, które dają się rozłożyć całkowicie lub zamienić na kompost. 

W dniu 08 listopada 2010 roku na terenie składowiska odpadów przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu odbyła się prezentacja punktów zbiórki selektywnej odpadów w ramach realizowanego przez Spółkę NOVA projektu współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, pn.: "Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza".

Wszystkie aktualności »
PUNKTY PRZYJMOWANIA ODPADOW

PUNKTY PRZYJMOWANIA
ODPADÓW

PUNKTY ZBIÓRKI

EDUKACJA i ciekawostki

EDUKACJA 
I CIEKAWOSTKI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROJEKTY UE

PROJEKTY
UE

ZOBACZ PROJEKTY

TECHNOLOGIA BIO INNOVATION

TECHNOLOGIA
BIO INNOVATION

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CIEKAWOSTKI

BIP